guangGao_4.jpg


     合作范围

           战略合作:和多家媒体、机构、知名网站达成战略合作,相互提供深度服务。

           流量合作:欢迎“友情链接”、“广告互换”、“内容转载”、“活动合作”等等提升流量的合作方式。

           产品合作:嵌入式产品合作、内容引进,双方互惠互利。

           资源互换:共享新媒体、PC端/移动端、线上线下活动、主题沙龙等等宣传运营资源。      联系方式   

          务运营

            联系人:肖先生

            电话:15652316881

            邮箱xiaozhidong@xiaoxiaochuangye.com©xiaoxiaochuangye.com 2014-2019 京ICP备17023926号
易丰收企业管理(北京)有限公司